Overige activiteiten

Hulpverlening Oost-Europa
Al jarenlang zijn gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Bussum, waaronder leden van Sion, actief op het gebied van hulpverlening in Oost-Europese landen, zoals Roemenië, Hongarije en de Oekraïne.

Ouderenwerk
Sion heeft relatief veel ouderen, zodat hiervoor de nodige aandacht belangrijk is. De Vrouwencontactgroep bestaat uit dames uit de gemeente die regelmatig ouderen bezoeken. Eenmaal per jaar organiseert de Vrouwencontactgroep een uitje voor ouderen (en andere gemeenteleden).

Overige activiteiten
Regelmatig is er een broodmaaltijd na de middagdienst. Verder is er een paar keer per jaar een doordeweekse gemeenteavond. Eenmaal per jaar wordt er een gemeentedag gehouden.