Contact

De kerkenraadscommissie van Sion

Diaken: Henk Nagel (voorzitter), Look 30, 1273 CT Huizen
Telefoon: 035-6947347
E-mail: henk.nagel@kpnmail.nl

Ouderling: Wim Blanken
E-mail: wm.blanken@hetnet.nl

Predikant: Leendert W. van der Sluijs , Nieuwe Kerkstraat 69a, 3864 EB Nijkerkerveen
Telefoon: 033-2571914
E-mail: lwvdsluijs@gmail.com

Secretaris: Jan Mauritz, Meerweg 17 B 1405 BB Bussum
Telefoon: 035-6932847
E-mail: secretaris.sion@gmail.com

Penningmeester wijkkas: Nicolette Mauritz, Baljuw 61, 1412 DR Naarden
Telefoon: 06-10099058
E-mail: nicolettemauritz@gmail.com

Wijkkas: NL41 INGB 0006065953, t.n.v. wijkkas Sion

Administratie

Voor adreswijzigingen, collectebonnen, het opvragen van de jaarrekening, inschrijving of uitschrijving uit de kerkelijke gemeente.

H.A. Lorentzweg 59
1402 CC Bussum
035 – 691 88 52
maandag t/m donderdag van 10.00-12.30 uur

e-mail Kerkelijk bureau

Bankrekening diaconie

NL07 INGB00 00 50 55 55 ten name van Diaconie Protestantse Gemeente Bussum
Ter ondersteuning van het diaconale werk  van de protestantse kerk in Bussum.

Geloofsgemeenschap Sion is onderdeel van de Protestantse Gemeente Bussum. De Protestantse Gemeente Bussum is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn giften aan de Spieghelkerk aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor de ANBI-gegevens klik op het icoon.