Kerkdiensten

U bent elke zondag welkom in onze middagdienst

In de agenda treft u de diensten aan voor de komende maanden. De diensten worden gehouden in de Spieghelkerk, in de regel om 17.00 uur, (raadpleeg zekerheidshalve de agenda) De diensten zijn ook achteraf te volgen . Klik hier en u gaat automatisch naar het gewenste programma, waar u de dienst kunt selecteren.

Collecten: Zowel voor de kerkbezoekers als online luisteraars, u kunt uw gift op de volgende wijze betalen:

Voor het overmaken van de collectes en/of een gift voor de zending kunt u gebruik-maken van de app Appostel. Het kan ook door de QR-code hiernaast te scannen. De derde mogelijkheid is het geld over te maken naar rekening NL80 INGB 0658 4602 85 t.n.v. Protestantse Gemeente te Bussum. Vermeld daarbij “Sion” en de bestemming.
In de schalen bij de uitgang, of via de bank. Voor het overmaken van de collectes en/of een gift voor de zending kunt u gebruikmaken van de app Appostel. Het kan ook door de QR-code hierboven te scannen. De derde mogelijkheid is het geld over te maken naar rekening NL80 INGB 0658 4602 85 t.n.v. Protestantse Gemeente te Bussum. Vermeld daarbij “Sion” en de bestemming.

Over onze kerkdiensten

Doopdienst op 17 januari 2021 van Lucas van Mourik. De doop werd bediend door zijn grootvader ds. R.W. Van Mourik.

Spieghelkerk, Bussum

Geloofsgemeenschap Sion heeft iedere zondag een kerkdienst om 17.00 uur. De diensten worden gehouden in de Spieghelkerk, Nieuwe ‘s-Gravelandseweg 34 te Bussum. U bent van harte welkom in onze diensten!
Naast de zondagse diensten zijn er ook regelmatig bijzondere diensten, zoals bid- en dankstond voor gewas en arbeid in respectievelijk het voor- en najaar, Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag, enz.
In de kerkdiensten maken we voor de bijbellezingen gebruik van de Herziene Statenvertaling. We zingen de Psalmen zowel in de oude (1773) als nieuwe berijming. Daarnaast zingen we liederen of gezangen uit de bundel Weerklank. Alles wordt afgedrukt op de Zondagsbrief (die u bij de ingang ligt). Wilt u de zondagsbrief via de mail ontvangen, meldt u dan aan via secretaris.sion@gmail.com.

Naast bovengenoemde dienst wordt er door de PG Spieghelkerk iedere zondagmorgen een dienst gehouden om 10.30uur. Deze diensten zijn ook te beluisteren door gebruik te maken van bovenstaande knoppen.


Op 30 augustus 2020 werd door GooiTV de online-dienst vanuit de Wilhelminakerk uitgezonden, de laatste gezamenlijke online-dienst in Coronatijd.
Voorganger was ds. Leendert W. van der Sluijs. Ouderling: Wim Blanken. Organist: Bram Brandemann. M.m.v. leden van het Projectkoor. Een dankwoord werd gesproken door Hester Goedvolk.
De dienst is hier terug te kijken: