Sion Nieuws

Maandelijks verschijnt Sion Nieuws, met daarin actuele informatie over onze geloofsgemeenschap. Het bevat o.a. de kerkdiensten voor de komende periode, evenals de verjaardagen voor de gemeenteleden boven de 70 jaar.

Sion Nieuws wordt verzorgd door ds. Leendert van der Sluijs.

Wilt u Sion NIeuws digitaal ontvangen zend dan een email aan: secretaris.sion@gmail.com