Kerkblad Ontmoeting

Het kerkblad Ontmoeting verschijnt ca. 4x per jaar, met informatie over en voor de gemeente en meningsvormende artikelen. 

Eindredactie kerkblad Ontmoeting: Roeland van Mourik
E-mail: roelandvm@outlook.com

Wilt u de Ontmoeting ook digitaal ontvangen zend dan een email aan: secretaris.sion@gmail.com