Welkom op de website van Geloofsgemeenschap Sion

Geloofsgemeenschap Sion, onderdeel van de Protestantse Gemeente te Bussum, is een betrokken geloofsgemeenschap in woord en daad voor iedereen in Bussum en daarbuiten, om Jezus Christus te volgen en te groeien in geloof, hoop en liefde. Centraal staat de Bijbelse verkondiging en het omzien naar elkaar door ontmoeting en bezinning.

Vanaf 28 februari 2021 worden weer kerkdiensten gehouden met maximaal 80 bezoekers. Aanmelden via secretaris.sion@gmail.com of telefoonnummer 035-6932847

Zondag 26 september 17.00uur kerkdienst met voorganger ds. L.W. van der Sluijs

Geef de HEERE de hand en kom naar Zijn heiligdom, dat Hij voor eeuwig geheiligd heeft, en dien de HEERE, uw God. Dan zal Zijn brandende toorn zich van u afkeren. (…) De HEERE, uw God, is immers genadig en barm-hartig, en zal het aangezicht niet van u afwenden als u zich tot Hem bekeert.”- 2 Kronieken 30: 8 en 9

Klik hier voor de meest recente liturgie