Welkom op de website van Geloofsgemeenschap Sion

Geloofsgemeenschap Sion, onderdeel van de Protestantse Gemeente te Bussum, is een betrokken geloofsgemeenschap in woord en daad voor iedereen in Bussum en daarbuiten, om Jezus Christus te volgen en te groeien in geloof, hoop en liefde. Centraal staat de Bijbelse verkondiging en het omzien naar elkaar door ontmoeting en bezinning.

‭Het Woord werd een mens en Hij heeft bij ons gewoond. We hebben gezien hoe geweldig en machtig Hij is: Hij, Gods enige Zoon, met dezelfde macht als de Vader, liefdevol, vriendelijk, en vol van waarheid.‭
Joh 1:14

U bent hartelijk welkom in onze kerkdiensten, die we elke zondagmiddag houden. (let op het tijdstip hieronder)

zondag 4 december, 2e advent, 17:00uur kerkdienst met Ds. L.W. van der Sluijs

Klik hier voor de liturgie van bovenstaande dienst (deze staat ongeveer 2 dagen voor aanvang online)