Kerkdiensten

Op dit moment worden de kerkdiensten alleen online gehouden

In de agenda treft u de diensten aan voor de komende maanden. De diensten worden gehouden in de Spieghelkerk, om 17.00 uur en zijn wegens de Corona maatregelen alleen live online, maar ook achteraf te beluisteren via Kerkradio en ook met beeld via Kerkdienstgemist . Tot 9 februari 2021 worden geen fysieke diensten gehouden. Door op onderstaande knoppen te drukken gaat u automatisch naar het gewenste programma, waar u de dienst kunt selecteren.

Over onze kerkdiensten

Doopdienst op 17 januari 2021 van Lucas van Mourik. De doop werd bediend door zijn grootvader ds. R.W. Van Mourik.

Spieghelkerk, Bussum

Normaal houdt Geloofsgemeenschap Sion elke zondag twee kerkdiensten: om 8.55 uur en om 17.00 uur. In verband met de corona maatregelen komt de dienst van 8.55 uur tot nader order te vervallen. De diensten worden gehouden in de Spieghelkerk, Nieuwe ‘s-Gravelandseweg 34 te Bussum. U bent van harte welkom in onze diensten!
Naast de zondagse diensten zijn er ook regelmatig bijzondere diensten, zoals bid- en dankstond voor gewas en arbeid in respectievelijk het voor- en najaar, Goede Vrijdag, Hemelvaartsdag, enz.
In de kerkdiensten maken we voor de bijbellezingen gebruik van de Herziene Statenvertaling. We zingen de Psalmen zowel in de oude (1773) als nieuwe berijming. Daarnaast zingen we liederen of gezangen uit de bundel Weerklank. Alles wordt afgedrukt op de Zondagsbrief (die u bij de ingang ligt). Wilt u de zondagsbrief via de mail ontvangen, meldt u dan aan via secretaris.sion@gmail.com.

Naast bovengenoemde dienst wordt er door de PG Spieghelkerk iedere zondagmorgen een dienst gehouden om 10.30uur. Deze diensten zijn ook te beluisteren door gebruik te maken van bovenstaande knoppen.


Op 30 augustus 2020 werd door GooiTV de online-dienst vanuit de Wilhelminakerk uitgezonden, de laatste gezamenlijke online-dienst in Coronatijd.
Voorganger was ds. Leendert W. van der Sluijs. Ouderling: Wim Blanken. Organist: Bram Brandemann. M.m.v. leden van het Projectkoor. Een dankwoord werd gesproken door Hester Goedvolk.
De dienst is hier terug te kijken: