Activiteiten

Kerkblad
Het kerkblad Ontmoeting verschijnt ca. 6x per jaar, met informatie over en voor de gemeente en meningsvormende artikelen.

Eindredactie kerkblad Ontmoeting: Roeland van Mourik
E-mail: roelandvm@outlook.com

Crèche
Voor kleine kinderen is er tijdens de ochtenddienst een crèche.

Spieghelhuis

Bijbelkring
Er zijn gemeenteleden die behoefte hebben om onder leiding de Bijbel te lezen. Dit kan hen helpen het geloof een nieuwe impuls te geven en de relatie met God te verdiepen. De kring wordt gehouden in het Spieghelhuis (achter de kerk) en staat onder leiding van ds. Leendert van der Sluijs. Seizoen 2019/20 deden we dat gebruik makend van het boekje “Jezus beter begrijpen” van Niels de Jong.

Zangdiensten

Regelmatig wordt er op zondagmiddag een zangdienst georganiseerd, doorgaans met medewerking van een koor of een muzikaal ensemble.

Hulpverlening Oost-Europa
Al jarenlang zijn gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Bussum, waaronder leden van Sion, actief op het gebied van hulpverlening in Oost-Europese landen, zoals Roemenië, Hongarije en de Oekraïne.

Zendingscommissie Sion
Het doel van deze commissie is het coördineren van activiteiten op het gebied van zending. Dit betreft o.a. de ondersteuning van zendingswerkers via het Deelgenoten-programma van de GZB. Sinds 2019 ondersteunen wij het werk van de familie Geluk in Peru.

Ouderenwerk
Sion heeft relatief veel ouderen, zodat hiervoor de nodige aandacht belangrijk is. De Vrouwencontactgroep bestaat uit dames uit de gemeente die regelmatig ouderen bezoeken. Eenmaal per jaar organiseert de Vrouwencontactgroep een uitje voor ouderen (en andere gemeenteleden).

Overige activiteiten
Regelmatig is er een broodmaaltijd na de middagdienst. Verder is er een paar keer per jaar een doordeweekse gemeenteavond. Eenmaal per jaar wordt er een gemeentedag gehouden.