Welkom op de website van Geloofsgemeenschap Sion

Geloofsgemeenschap Sion, onderdeel van de Protestantse Gemeente te Bussum, is een betrokken geloofsgemeenschap in woord en daad voor iedereen in Bussum en daarbuiten, om Jezus Christus te volgen en te groeien in geloof, hoop en liefde. Centraal staat de Bijbelse verkondiging en het omzien naar elkaar door ontmoeting en bezinning.

Want God houdt zoveel van de mensen, dat Hij zijn enige Zoon aan hen heeft gegeven. Iedereen die in Hem gelooft, zal niet verloren gaan, maar zal het eeuwige leven hebben.‭ (Joh. 3:16)

U bent hartelijk welkom in onze kerkdiensten, die we elke zondagmiddag houden. (let op het tijdstip hieronder)

zondag 2 april, 17.00uur kerkdienst met ds. R.R. Eisinga

Klik hier voor de liturgie van bovenstaande dienst (deze staat ongeveer 2 dagen voor aanvang online)

Goede Vrijdag 7 april, 19.30uur kerkdienst in de Wilhelminakerk met ds. J. van der Meijden