Het Groene Normaal

De coronacrisis raakt onze samenleving op een manier die we tot voor kort niet voor mogelijk hadden gehouden. Toch is dit ook de tijd om stil te staan bij onze manier van leven. Want ligt er niet een opdracht om groener en socialer uit deze crisis te komen? Het manifest Het Groene Normaal, dat al door veel mensen is ondertekend, roept op tot ‘bezinning op onze manier van leven, nadenken over vernieuwing en dankbaar leven vanuit verwondering, in verbondenheid met de natuur om ons heen.’
De werkgroep De Groene Golf organiseert drie avonden om met elkaar over dit manifest na te denken. De avonden gaan achtereenvolgens over bezinning, vernieuwing en verwondering. Tijdens de eerste twee avonden gaan we hierover met elkaar in gesprek. We doen dit onder andere aan de hand van interviews met mensen die vanuit hun christelijke inspiratie bezig zijn met duurzaam leven. De laatste avond, met als thema verwondering, heeft het karakter van een viering, waarin we door middel van liederen, bijbelteksten en gebed ons verwonderen over de schepping. Deze laatste avond organiseren we samen met de Songs & Silencegroep.
Tijdstip: 17 en 24 november en 1 december, 19.45-21.30
Plaats: Wilhelminakerk
Kosten: geen
Opgeven: albert@minekus.com of Wim Blanken (0294 413866).
De Groene Golf: Jacomette de Blois, Jantie Lenderink, Albert Minekus, Wim Blanken, Leendert van der Sluijs, Joke Koelewijn