Zondag 23 januari 2022; Collecte voor het Bussumbreed diaconale project Cobilea in Moldavië

Collecte Bussumbreed project Cobilea in Moldavië

Nog maar kort geleden hebben we de kerstactie gehouden met de verkoop van Moldavische wijnen. Dit was samen met het maken van kerststukjes en de verkoop van producten via het Creatief Café, een goot succes te noemen. Volgende week kunt u in Bussum Onderweg een kort verslagje hiervan lezen. Bram van Dijke van de Stichting Mensenkinderen stuurde ons onderstaande reactie:

Heel veel dank aan iedereen die zich hiervoor ingezet heeft met de wijnactie en kerststukjes. We zullen het bedrag besteden aan voedsel en brandhout in Cobilea en directe omgeving. Het is meer dan welkom in de winterse omstandigheden en de grote problemen veroorzaakt door Corona. Juist een arm land kan deze crisis veel moeilijker dragen dan rijke landen, al is voor iedereen de impact van deze pandemie groot.

Onderstaand een greep uit de activiteiten, die gehouden worden in het kinderdagverblijf, waarmee het hele project begonnen is:

  • Een team van twee meisjes – Nastya en Speranta – arriveerde in Cobilea om mee te helpen en de activiteiten in januari 2022 te hervatten. Zij ontmoetten het evangelisatiegezin de familie Feodor, Tatiana en hun kinderen die daar reeds ongeveer 4 jaar nu dienen.
  • Elke zondag om 10.00 uur gaan ze naar de Soldanesti-kerk en om 15.00 uur houden ze een dienst in Cobilia.
  • Elke woensdag is er een Bijbelstudie in dit dorp, en sommige mensen zijn begonnen naar de kerk te komen.
  • Op donderdagavond houden ze een ontmoeting met vrouwen waar ze een boek lezen over vrouwen van de Bijbel.
  • Twee keer per week (dinsdag en vrijdag) geeft Tatiana een naai masterclass voor meisjes van het dorp en de jongens leren hout graveren.
  • Op maandag en donderdag geeft Nastya Engelse les aan de kinderen, dan zijn er ruim 20 kinderen aanwezig.
  • Ze willen ook bijbellessen gaan geven aan kinderen. Omdat de kinderen na school aankomen en ze honger hebben, krijgen ze broodjes, thee en koekjes.

Activiteiten en plannen zijn er voldoende. Ook wij zullen de komende weken bespreken, welke doelen wij zouden willen voorstellen om een financiële ondersteuning te geven. Voor nu, is de opbrengst van deze collecte bestemd om bovenstaande activiteiten in het kinderdagverblijf te kunnen blijven realiseren.                                                                                        

De diaconie