Reactie op de Voedselbank actie van “Dertigers Connect”

Hallo, aardige dertigers,
Er zijn weinig dingen waar ik zo enthousiast van word als van de aanvoer van prachtproducten voor de voedselbank.Het was zo mooi en zovéél, wat Lydia en haar man deze vrijdagmorgen vlak voor Kerst naar binnen sjouwden in onze loods. Tien volle kratten en een stel dozen en tassen, allemaal gevuld met zeer goede en bruikbare levensmiddelen. Achter dit alles zit energie, tijd en onbaatzuchtige inzet van jullie DERTIGERS.
Het spreekwoord zegt dat het zaliger is te geven dan te ontvangen en dat is meestal ook zo, maar ik kan je dit zeggen: het was echt zalig om deze kostbare producten te ontvangen.
Dank jullie wel voor het goede en gedegen voorbereidende werk, voor de flyers, de oproepen in de pers en de weekbrieven in de kerk. Dank voor jullie organisatietalent waardoor de actie zo’n succes geworden is, voor de aandacht en de hartelijkheid die achter dit alles schuilgaat.
Hartelijke groet, Barbara den Hartogh 

Online Kerstnachtdienst 2021 op 24 december om 21:50uur


De dienst kunt u volgen via de volgende link: Kerkdienstgemist

Voorganger is Ds. Leendert van der Sluijs.
We beginnen met het zingen van een aantal bekende kerstliederen, die u thuis natuurlijk kunt meezingen.
Een groep gemeenteleden uit de verschillende wijken verzorgt de zang. Zij worden begeleid door Marleen Vos-Flobbe op de piano.
Verder werken mee Peter Jan de Fijter (orgel) en Ruud Ootes (trompet).

A4_omslag_kerstnachtdienst_2021_V2_enkel